Mạng xã hội nông nghiệp - Kết nối nông nghiệp Việt

Daha Hikayeler
Mạng xã hội nông nghiệp Việt Nam
Agrion - Mạng xã hội nông nghiệp
Việt Nam là đất nước của nền nông nghiệp với hệ sinh thái xoay quanh đa dạng phong phú.  Mang theo nhiều tiềm năng khai thác nông sản, làng nghề thủ công truyền thống, ẩm thực đặc sản...   Tài nguyên nguồn lực ngành nông nghiệp lớn: Hợp tác xã nông nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp: 19.569   Trang trại: 33.488 Dân số làm nông...