AgriOn là mạng xã hội thuộc ngành nông nghiệp phi tổ chức với tôn chỉ mang lại lợi ích cộng đồng nông nghiệp Việt
  • StartUp Agri Connect tại TT xúc tiến thương mại Hoàng Quốc Việt
  • Cư dân 489 Hoàng Quốc Việt
  • Từ Hà Nội
  • Nam
  • Nó phức tạp lắm
  • Được theo dõi bởi 12 người
Ghim bài viết
Tinh thần của Team sẽ được đẩy cao bằng nhiệt huyêt và trí não.
Mục đích trước hết & trên hết là " nuôi chim" Lạc Hồng lớn mạnh vươn xa kết nối nông nghiệp Việt !
#ketnoinongnghiepviet #chimlac
0 0 Bình luận 0 Chia Sẻ
Đọc thêm