AgriOn Conmect
AgriOn Conmect
AgriOn là mạng xã hội thuộc ngành nông nghiệp phi tổ chức với tôn chỉ mang lại lợi ích cộng đồng nông nghiệp Việt
  • StartUp Agri Connect tại TT xúc tiến thương mại Hoàng Quốc Việt
  • Cư dân 489 Hoàng Quốc Việt
  • Từ Hà Nội
  • Nam
  • Nó phức tạp lắm
  • Được theo dõi bởi 17 người
Ghim bài viết
🍒🍈 TRIẾT LÝ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI CỦA LÃO NÔNG ẤN ĐỘ 🍒
Theo lão nông Ấn Độ - Bhaskar Save, trồng trọt phải đáp ứng các nhu cầu của mọi sinh vật sống bởi bản thân tự nhiên đã luôn luôn tự cung cấp mọi thứ chúng ta cần.Canh tác hữu cơ dựa trên sáu yếu tố cơ bản Đất- Nước - Không khí - Giống thực vật - Côn trùng và vi sinh vật - Các giống động vật, mà trong đó con người là một phần. Mục tiêu...
Đọc thêm