Trang trại Amavie Xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng một số vị trị cho trang trại Thanh Long ruột đỏ 80 ha đang khai thác và tiếp tục mở rộng, Trang trại đang xây dựng theo chuẩn Global GAP và hướng tới du lịch sinh thái. Có nơi ăn ở, sinh hoạt tại chỗ. Hiện tại đang khai thác mỗi năm 2000 tấn và dự kiến sản xuất 6000 tấn tiêu chuẩn Global GAP vào 2020. Mọi thứ sinh thái còn đang sơ khai và đang bắt tay xây dựng bài bản. Trang trại cần tuyển vị trí sau :

1, Quản lý kỹ thuật: 03 vị trí
Yêu cầu: Kỹ sư nông nghiệp có kinh nghiệm thực tế ít nhất 2 năm
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kỹ thuât trồng trọt trên khu vực được phân công.

- Xây dựng qui chế, qui trình hoạt động của đội sản xuất.

- Phác thảo định biên nhân sự, lịch làm việc và bản mô tả công việc cho công nhân thuộc bộ phận mình quản lý.

- Tổ chức họp công nhân hàng ngày, phân công công việc, khối lượng công việc và vị trí làm việc cho công nhân.

- Tham dự họp giao ban các Trưởng bộ phận định kì.

- Giám sát, đào tạo và hướng dẫn công nhân theo qui trình đã thiết lập.

- Thực hiện và giám sát qui trình đó.

- Phát triển các quy trình canh tác, kiểm soát sâu bệnh và sử dụng phân bón (thử nghiệm các loại thuốc trừ sâu, áp dụng kỹ thuật…) cho trái Thanh Long tiêu chuẩn Châu Âu.

- Thực hiện các thực nghiệm trên vườn và phân tích kết quả thử nghiệm.

- Lập báo cáo thử nghiệm và cập nhật chúng.

- Thu thập các mẫu đất, mẫu nước, mẫu phân, mô, rễ và trái để phân tích khi cần thiết.

- Áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết trong quá trình ứng dụng thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, phân bón và cỏ…

- Có trách nhiệm đối với hệ thống tài liệu về Global GAP và đảm bảo hệ thống truy xuất nguồn gốc được theo sát từ vườn tới nhà xưởng.

- Lên kế hoạch thu hoạch trái để đảm bảo cung cấp đủ cả về số lượng lẫn chất lượng đúng thời gian cho bán hàng.

- Đảm nhiệm các công việc khác theo sự phân công của Ban quản lý trang trại.

2, Kế toán tổng hợp: 02 vị trí
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và chưa có kinh nghiệm thì được đào tạo.
Công việc: Kế toán tổng hợp và hành chính văn phòng

3, Công nhân trang trại: 40 người
Yêu cầu: Có sức khỏe, đam mê công việc, không cần có kinh nghiệm về Thanh Long
Công việc: Chăm sóc cây Thanh Long, điều khiển máy cày và trang thiết bị, thu hoạch...

4, Tình nguyện viên, học việc:
Yêu cầu: Đam mê về nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp bền vững. Thời gian tham gia ít nhất là 1 tuần trở lên.
Công việc: Tham gia vào các công việc xây dựng trang trại, tạo cảnh quan, chăm sóc Thanh Long, lái máy cày và các trang thiết bị, chong đèn...
Xin liên hệ 0252 6296868 chị Hương or 098 5511800 Email nộp CV trangtraithuanquy@mptelecom.com.vn