Thông tin  kết nối nông nghiệp
Thông tin  kết nối nông nghiệp
Chúng tôi là nhóm kết nối thông tin về các ngành của nông nghiệp Việt , chúng tôi cần sự chung tay kết nối của mọi thành viên cộgn đồng AgriOn để hoàn thành tốt nhất việc đưa thông tin chính xác hiệu quả nhất.
  • Cư dân Hà Nội
  • Từ 888 Cầu Giấu, Dịch vọng
  • Nam
  • Được theo dõi bởi 14 người
Đọc thêm