Tinh thần của Team sẽ được đẩy cao bằng nhiệt huyêt và trí não.
Mục đích trước hết & trên hết là " nuôi chim" Lạc Hồng lớn mạnh vươn xa kết nối nông nghiệp Việt !
#ketnoinongnghiepviet #chimlac

Thảo luận