Hân hạnh diện kiến Ngài Doron Lebovich - Phó đại sứ Israel tại Việt Nam. Hy vọng sắp tới các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam sẽ nhận được thêm vài sự hỗ trợ đặc biệt từ phía Israel.

Thảo luận