THU HOẠCH ĐU ĐỦ VÀ ỔI GĂNG HỮU CƠ 😍😍😍
Bà ngoại báo vườn có nhiều đu đủ chín rồi, mai được tầm 20 quả gửi xuống mẹ nào lấy thì báo em nhé. Đang ở cữ tiện vừa lấy ăn vừa bán hộ bà luôn. Ổi găng cực kì thơm ngọt dày cùi mai cũng có luôn ạ
- Đu đủ : 25k/kg
- Ổi găng : 40k/kg
Đảm bảo sạch cực sạch nha các mẹ
ĐT : 0978.387.656

Thảo luận