HẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ
Kỹ sư Hứa Quyết Chiến (Viện sinh học nhiệt đới) đã nghiên cứu thử nghiệm thành công hai chế phẩm sinh học có tác dụng ức chế quá trình sinh sản của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú. Thành công của chế phẩm này như một tác nhân giúp tôm sống chung với virus mà...
0 0 Bình luận 1 Chia Sẻ