Trong Group mình có bạn nào đang có nông trại chưa?
Trong Group mình có bạn nào đang có nông trại chưa?Sự kết hợp giữa nông trại và du lịch (Farmstay) là ý tưởng tuyệt vời. Farmstay sẽ giúp cho các chủ nông trại thay vì phụ thuộc vào kênh bán hàng là các tiểu thương, thì có thêm các lợi ích khác từ hoạt động du lịch:- Có thêm doanh thu từ hoạt động du lịch ( Lưu...

Thảo luận