Cung cấp giống chuối tiêu hồng cấy mô, chuối tiêu hồng thay thế hoàn hảo chuối tiêu ta.
I. Giới thiệu giống chuối tiêu hồng cấy mô. Đặc Điểm giống chuối tiêu h&...
NONGNGHIEP68.COM
0 0 Bình luận 0 Chia Sẻ