Nhiều biện pháp đã được các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra nhằm tìm những hướng đi mới cho việc tiêu thụ nông sản của Việt Nam nhưng tất cả đều đi vào bế tắc. Nhưng giờ đây, với việc kết hợp thương mại điện tử với nông nghiệp thì một tương lại với đầy những hứa hẹn đang dần mở ra cho những người nông dân.
Phóng sự do ekip kênh truyền hình VTC10 - NetViet thực hiện

Thảo luận