CÁC LOẠI TRÀ NGON CỦA VÙNG TRÀ THÁI NGUYÊN
Bạn đã được thưởng thức bao nhiêu thứ trà trong số các loại trà ngon của Vùng chè Thái Nguyên? Trong giới thưởng trà đất Việt từ lâu đã truyền tụng nhau về một vùng trà nổi tiếng với các sản phẩm trà ngon, đó là vùng chè Thái Nguyên. Trong các loại trà ngon của Thái Nguyên phải kể đến ba sản phẩm trà...

Thảo luận