Anh Lưu Quang Chín ở xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh quyết tâm bỏ 4 tỷ đồng tỷ đồng để nuôi cá truyền thống. Việc lựa chọn thời điểm thu hoạch cá không theo tư vấn của chuyên gia đã khiến anh phải trả cái giá đắt khi...

Thảo luận về sản phẩm