Anh Lưu Quang Chín ở xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh quyết tâm bỏ 4 tỷ đồng tỷ đồng để nuôi cá truyền thống. Việc lựa chọn thời điểm thu hoạch cá không theo tư vấn của chuyên gia đã khiến anh phải trả cái giá đắt khi 7 tấn được kéo lên đã bị chết toàn bộ do sự cố. Bài học cho anh Chín là gì và chuyên gia đã giúp anh vượt qua mất mát này như thế nào?

Thảo luận