Huỳnh Lê Quang Nhật‎ - CLB Khởi Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam
Chúng tôi là một Starup khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp. Đây là sản phẩm của chúng tôi xin được giới thiệu đến mọi người. RA MẮT SẢN PHẨM BƠ BOOTH CẤP ĐÔNG. Với mục tiêu xây dựng vùng...

Thảo luận về sản phẩm