CLB KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.
Là nơi chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức, giá trị cũng như cơ hội cho những nhà khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
Chúng tôi hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi:
- Chia sẻ- trách nhiệm- gắn kết- chân thành- thiết thực.

SỨ MỆNH của CLB: Phát triển chất lượng và giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức phi lợi nhuận có sức ảnh hưởng số 1 Việt Nam về Khởi nghiệp Nông nghiệp, trở thành tổ chức tin cậy của hàng hóa và nông sản Việt Nam chất lượng.

Cách thức hoạt động: CLB hoạt động với mô hình CLB mở, để sự tham gia ủng hộ, đóng góp, chia sẻ kiến thức của toàn thể thành viên trong CLB nhằm đưa cả cộng đồng phát triển.

CLB có các CLB địa phương gồm: CLB KNNN Việt Nam Miền Bắc, CLB KNNN VN tại Thái Nguyên, CLB KNNN VN tại Gia Lai, CLB KNNN VN tại Lâm Đồng.

Mỗi CLB là nơi sinh hoạt cho từng thành viên ở địa phương, kết hợp với các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn của từng địa phương để giúp các thành viên khởi nghiệp thành công, đóng góp vào sự phát triển của cả địa phương.

Thảo luận