CLB KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.
Là nơi chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức, giá trị cũng như cơ hội cho những nhà khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
Chúng tôi hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi:
- Chia...

Thảo luận về sản phẩm