Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững được quản lý một cách chặt chẽ. Pavaro đã liên kết với trang trại trồng Bơ tại DakLak - Trang Trại Trịnh Xuân Mười. Với diện tích trên 8ha được trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Trái Bơ được chọn lọc cẩn thận, chế biến và cấp đông theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Mang đến Người Tiêu Dùng sản phẩm an toàn và chất lượng đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng quanh năm.

Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững được quản lý một cách chặt chẽ. Pavaro đã liên kết với trang trại trồng Bơ tại DakLak - Trang Trại Trịnh Xuân Mười. Với diện tích trên 8ha được trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Trái Bơ được chọn lọc cẩn thận, chế biến và cấp đông theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Mang đến Người Tiêu Dùng sản phẩm an toàn và chất lượng đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng quanh năm.

Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững được quản lý một cách chặt chẽ. Pavaro đã liên kết với trang trại trồng Bơ tại DakLak - Trang Trại Trịnh Xuân Mười. Với diện tích trên 8ha được trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Trái Bơ được chọn lọc cẩn thận, chế biến và cấp đông theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Mang đến Người Tiêu Dùng sản phẩm an toàn và chất lượng đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng quanh năm.

Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững được quản lý một cách chặt chẽ. Pavaro đã liên kết với trang trại trồng Bơ tại DakLak - Trang Trại Trịnh Xuân Mười. Với diện tích trên 8ha được trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Trái Bơ được chọn lọc cẩn thận, chế biến và cấp đông theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Mang đến Người Tiêu Dùng sản phẩm an toàn và chất lượng đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng quanh năm.

Thảo luận