Nhiều người Việt Nam hẳn cũng không còn lạ gì với trình duyệt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Vừa qua, Cốc Cốc Sài Gòn cũng đã lựa chọn Trao làm nhà cung cấp quà tết cho nhân viên và đối tác.
Trao Gourmet & Gifts có một niềm tự hào nho nhỏ đó là đã cung cấp quà tết cho rất nhiều các Công ty và Tập đoàn quốc tế và Việt Nam trong suốt 7 năm qua. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc này để những giá trị tôn trọng và tử tế tiếp tục được trao đi. ...

Thảo luận