RUỐC NẤM NHÀ TRÂM – NGON & SẠCH
✨✨ VÍ SAO THÁNG 12 GỌI LÀ THÁNG CHẠP ? ✨✨ “ Chạp “ là cách đọc lái từ âm “lạp “, có nguồn gốc từ tiếng Hán. Việt Nam từng có giai đoạn chịu đô hộ 1000 năm Bắc thuộc...

Thảo luận về sản phẩm