RUỐC NẤM NHÀ TRÂM – NGON & SẠCH
✨✨ VÍ SAO THÁNG 12 GỌI LÀ THÁNG CHẠP ? ✨✨ “ Chạp “ là cách đọc lái từ âm “lạp “, có nguồn gốc từ tiếng Hán. Việt Nam từng có giai đoạn chịu đô hộ 1000 năm Bắc thuộc nên nền văn hóa cũng mang những ảnh hưởng nhất định. 🍁 Chữ "lạp" mang nét nghĩa là: có thịt. Từ thời xưa người Trung Quốc đã thích ướp thịt khô vào dịp mùa...

Thảo luận