Tôi gọi cái mùi này là mùi của Bà. Một cái mùi trong ký ức là mùi yêu thương và quan tâm.
Đối với nhiều người thì đó là cái mùi của người già. Bởi...

Thảo luận về sản phẩm