THÔNG BÁO
Bảng giá Bánh chưng Tết 2019 của BCBK
Do tình hình giá nguyên vật liệu và vận chuyển tăng nên dù ko mong muốn chúng tôi buộc phải tăng giá sp bánh chưngTết 2019 loại phổ thông.

Thảo luận