Mình đã khởi nghiệp từ con số 0 trên 1 vùng đất thanh long Bình Thuận và bị cho là không giống ai. 2 năm thành quả nhỏ của hôm nay bằng tâm huyết.

Thảo luận