#Vetiver mùi hương cỏ thiêng của kết nối.
Cỏ là tóc rối bời của đất
Mọc vì thương trần thế cỗi cằn
Cỏ cứ mọc quên mình bị giẫm nát
Cỏ là phần có thực của trời xanh
Từ 1000 năm thăng trầm của lịch sử Ấn Độ Giáo.
#CỏVetiver đã được con người sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo. Giúp kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Gắn kết tâm hồn và thể xác để tìm kiếm sự hòa hợp trong nhịp thở - bước chân!
Mùi hương thiêng ấy. Được gọi là mùi bình yên.

Thảo luận