Lại BÁNH CHUỐI nữa ạ. Khổ thân con bé làm bánh chuối, đường huyết cao nên chỉ làm cho bò sữa và khách iu, mình thì chỉ được hít hà mùi chuối và ngắm bánh nở

Thảo luận