Xuân vẹn tròn, Xuân yêu thương, đôi tách trà, ly rượu nhấp môi để ta bạn ngồi cùng nhau trao lời yêu thương.
Những ngày này, người phụ nữ trong gia đình là người tất bậc nhất, những lắng lo, những tính toán để chu toàn khi xuân đến.
Cảm thông những khó khăn ấy, Nông sẽ đồng hành cùng khách thương trong chương trình BÌNH ỔN GIÁ MÙA XUÂN ĐẾN, mời khách thương đồng hành cùng Nông nhé!

Thảo luận