📣 📣 📣 ĐỤNG LỢN SÓI BIỂN ✨✨✨
Đụng lợn đã trở thành 1 tục lệ khá quen thuộc với khách hàng thân yêu của Sói Biển, “không đụng thì nhớ, mà đụng rồi lại yêu”.

Thảo luận