Ngày mai em về tiếp sò lụa đỏ. Khách oder mai em giao ạ.
Sò lụa đỏ thiên nhiên, rất ngọt và ít cát hoặc ko cát. Ăn ghiền luôn nhé cả nhà
70k/kg (em giao từ 2kg)
65k/kg em giao từ 3kg
Thương mời cả nhà oder

Thảo luận