Agrion là mạng Cộng Đồng Thương Mại về ngành nông nghiêp Việt tạo môi trường giao thương kết nối thúc đẩy thương mại sản xuất tới 400.000 HTX làng nghề Việt và hàng triệu người nông dân canh tác sản xuất. Với mục tiêu " chung tay góp sức xây dựng nền nông nghiệp Việt" đồng thời xây dựng hệ thống cồng thông tin kiến thức phục vụ người tiêu dùng và người sản xuất. Với kỳ vọng Agrion thành kênh thông tin và thương mại uy tín dành cho mọi người dân .

Thảo luận