Góc đặt Xôi Ngũ Sắc cho ngày 14 và 15 âm lịch.
Thứ 7 này đã là 14 âm lịch
Rằm cuối cùng của Năm Mậu Tuất. Tuần tiếp theo là Ông Công Ông táo. Tết thật gần rồi
Cúng Rằm cuối năm rất quan trọng, để dâng lễ Gia tiên nhiều nhà cúng sớm

Thảo luận