Thông tin hay cho bà con và vựa,lái😍😍
--->Như thông tin đã biết thì lượng xe công đang dồn về cửa khẩu cũng hơi nhiều.
-->Nhưng điều quan trọng bà con đã bắt đầu ăn nhiều trở lại,đầu trong đã bán được hàng.
+Giá tại chợ đã lên 145 NDT,còn hàng đẹp ,thùng có thương hiệu thì 150 NDT.

Thảo luận