🇻🇳 Của #NGON vật #LẠ cúng rằm #Tháng_Chạp 🇻🇳
🍘#Bánh_chưng_Bờ_Đậu: 55 k/chiếc vuông, 50 k/chiếc dài
🍘#Bánh_chưng_Đất_Tổ: 60 k/chiếc vuông
🍘#Bánh_chưng_Đậu_đỏ: 50 k/ chiếc
🍘#Xôi_ngũ_sắc: 75 k/chiếc
🐔 #Gà_ri bộ đội: 235 k/kg (buộc #cánh_tiên)
🥖 #Giò_chả_bộ_đội: 248 k/kg
🦂 #Chả_ram_tôm_đất Bình Định: 250 k/kg
🦂 #Chả_tôm Phú Quốc: 115 k/khay 16 chiếc
🥖 #Chả_bề_bề_Nguyên_con: 390 k/kg

Thảo luận