CleverFood: Thực phẩm sạch NGON nhất tại Hà Nội
4 giờ ·
🇻🇳Hàng #TƯƠI & #MỚI ngày 19/01🇻🇳
🦐 #TÔM_HÙM_TƯƠI: 7⃣9⃣9⃣-9⃣9⃣0⃣ k/kg
🦐 #TÔM_HE_VẰN Quảng Ninh: 5⃣5⃣0⃣ k/kg
🦀 #CUA_BIỂN_TỰ_NHIÊN đảo Yến: 6⃣5⃣0⃣ k/kg...

Thảo luận