Queen là dứa đáng để thưởng thức nhất trong thời điểm hiện tại của dòng dứa.
Mang trong mình đặc tính đậm đầ từ mật dứa tháng 3 . Quên khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. cũng bởi được canh tác tự nhiên mang theo nhiều dưỡng chất của trời đất