Mùa ong rừng Sơn La.
Ong Khoái lúc nào cũng sẵn ah nha cả nhà