Hôm nay vườn thu ổi hồng
Trái to 2,3 trái 1kg
Trái xanh ăn giòn, chua chua ngọt ngọt
Giá 13k 1kg