Hôm nay, anh em chín đi tham quan mô hình Xoài Cát Hoà Lộc canh tác theo kiểu mới. Dự là sắp tới sẽ kết nối mạnh để đưa những quả xoài chuẩn xịn thế này đến tay người tiêu dùng trên cả nước.
Tiếp tục hành kết nối, sẻ chia ....