Tìm kiếm

 • #Vetiver mùi hương cỏ thiêng của kết nối.
  Cỏ là tóc rối bời của đất
  Mọc vì thương trần thế cỗi cằn
  Cỏ cứ mọc quên mình bị giẫm nát
  Cỏ là phần có thực của trời xanh
  Từ 1000 năm thăng trầm của lịch sử Ấn Độ Giáo.
  #CỏVetiver đã được con người sử dụng...

Không có kết quả để hiển thị

Không có kết quả để hiển thị

Không có kết quả để hiển thị

Không có kết quả để hiển thị

Không có kết quả để hiển thị